Verktøy for kritikarar og formidlarar av barnebøker

Verktøy for kritikarar og formidlarar av barnebøker

Foreningen !les har samla tekstar om litteraturkritikk, kritisk lesing og formidling i...

Vil styrkja språkopplæringa i barnehagane

Vil styrkja språkopplæringa i barnehagane

Dette seier den nye regjeringsplattforma om framtida for barnehagane.

Rim og regler i barnehage og barneskule

Rim og regler i barnehage og barneskule

– Titil, tåtil, tillarot, meggelfru, storegubben sjølv!

Å syngje seg til språk

Å syngje seg til språk

Born har eit medfødd behov for å uttrykkje seg, og dette er ein viktig del av det å vere...

Det er på tide å sjå på kva me syng

Det er på tide å sjå på kva me syng

Korleis kan vi utvikle repertoaret for å auke song- og musikkgleda, og samstundes arbeide med...

 • Verktøy for kritikarar og formidlarar av barnebøker

  Verktøy for kritikarar og formidlarar av barnebøker

 • Vil styrkja språkopplæringa i barnehagane

  Vil styrkja språkopplæringa i barnehagane

 • Rim og regler i barnehage og barneskule

  Rim og regler i barnehage og barneskule

 • Å syngje seg til språk

  Å syngje seg til språk

 • Det er på tide å sjå på kva me syng

  Det er på tide å sjå på kva me syng

Bestill Pirionkurs

Pirionkurs

Korleis kan vaksne bli medvitne brukarar og formidlarar av språk, kultur og identitet?

Pirionkurset passar for både små og store grupper. Kurset varar mellom 6 og 8 timar. Les meir og bestill Pirionkurs her!

Utskrift

Barnehagen med dei gode forteljingane

Skrive av Anette Lauareid Hovda.

Anette Lauareid Hovda

Det er så kjekt når dei vaksne fortel i barnehagen, det er så kjekt som det høgaste talet som finst, heilt opp til 10-talet! – jente 4 år.
I Småfolk barnehage har me ”barnehagen med dei gode forteljingane” som visjon, og me har arbeidd med forteljing systematisk over fleire år.

Og når me får slike tilbakemeldingar som frå denne jenta, så er det svært viktig at me har eit godt pedagogisk fokus på dette med forteljing og kulturformidling. Og at me i barnehagar prioriterar kompetanseheving på området.

Forteljinga har vore ein del av den norske kulturarven i alle år, og me som vaksne har eit ansvar for at denne kulturarven blir gjort levande i barnehagen.

 Korleis levandegjer me dette, og korleis skapar me engasjerte forteljarar?

Oppskrifta er enkel, og verktøyet har alle lett tilgjengeleg; seg sjølv!

Me vaksne gjer ofte ting vanskelegare enn det dei er, og tenker at ting må vera nøye planlagt, at ein må overgå seg sjølv i kreativitet, spontanitet, at ein må vera dramatisk. Men det er ikkje naudsynt! Borna blir glade for det enkle, dei blir like glade for det tradisjonelle som for det utradisjonelle, dei blir glade for det kreative, men mest av alt blir dei glade for at du gir av tida di! At du anten kan setje deg ned med ei bok og lese høgt, eller fortelje frå når du var lita! Born er eit levande og lydhøyrt publikum som fortener gode forteljingar av engasjerte vaksne!

I Rammeplanen for barnehagar er dette med kultur nedfelt som eit eige fagområde. Der heiter det blant anna at; barnehagen må gi barn høve til å oppleve kunst og kultur og til sjølve å uttrykkje seg estetisk. Å vere saman om kulturelle opplevingar og gjere eller skape noko felles, bidreg til samhøyrsle.

Å bringe forteljing inn i livet til våre barn gjennom bøker, eventyr, segner, m.m er særs viktig i dag når borna får sine inntrykk gjennom tv og data. Her blir dei ”servert” forteljingar utan å måtte tenke og fantasere sjølv. Men ved å lese ei bok høgt for barna, må dei bruke si kreative tenking til å sjølv skape bileta utifrå teksten dei høyrer. Denne kreative tenkinga og fantasiskapinga er noko verdifullt borna alltid vil få bruk for. Det er og med på å styrke språket, den sosiale kompetansen, og er ein styrke for fellesskapet generellt. Å samlast rundt ei bok kjennest godt både fort store og små.

Eg oppfordrar difor alle til å fortelja gode forteljingar til borna kvar dag!

Anette Lauareid Hovda, Eigar og dagleg leiar Småfolk barnehage

Utskrift

Troll med ord – leik med språk i barnehagen

Skrive av Berit Drejer.

Berit Drejer Foto: Astrid Eidhammer Hjelmeland

Arbeid med språk er ei av kjerneoppgåvene til barnehagar, og det er mange gode måtar i dette arbeidet. Bergetippen barnehage i Aukra kommune har utvikla metode og materiell for å auke barna sitt ordtilfang. Ordtrolla Stein og Symre samlar på ord overalt. Ei natt kvar veke kjem dei til barnehagen og gøymer eit brev med nye ord, og dagen etter er alle barn frå 1 til 5 år på jakt etter trollbreva med ord i.

Utskrift

Eit stort og skummelt mål

Skrive av Anna R. Folkestad.

Anna R. Folkestad – Så Anna?
– Ja?
– Kunne du ha sagt noko om det å vera barnebokforfattar, illustratør og småbarnsmor?
– Eg er jommen ikkje sikker du, men eg skal prøva.
For meg byrja draumen om å få laga barnebøker då eg fekk born sjølv.
Eller, ikkje med ein gong, sjølvsagt. I byrjinga tusla eg rundt i ei altoppslukande ammetåke og var særs nøgd med det.
Det var då eldstemann fekk ei Bø og Bæ-bok (Bø og Bæ gjer reint, for å vera heilt presis) til 2-årsdagen, at eg fekk auga opp for slike små og enkle bøker.

Stiftinga Pirion v/Svein Olav Langåker, Midthaugen 5, 5411 Stord. Telefon 94 87 53 65. Epost Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. Org.nr 983 173 276.  MELD DEG PÅ NYHENDEBREV HER!

Pirion får støtte av Fagforbundet og KLP gjennom Landssamanslutninga av nynorskkommunar. Utdanningsdirektoratet støttar òg Pirion.