Det usynlege arbeidet i barnehagen

Skrive av Aina Rødal, kommunikasjonsrådgjevar ved Det utdanningsvitskapelege fakultetet, UiO.

Liv Ingrid Aske Håberg har undersøkt korleis barnehagelærarar og assistentar planlegg, gjennomfører og vurderer to typar vaksenleia aktivitetar; samlingsstund og femårsklubb. Foto: Colourbox

Utdanningsnivået til personalet i barnehagen har mykje å seie for korleis barnehagekvardagen blir. Nok pedagogar er svært viktig for å få gjennomført og planlagt alt det usynlege arbeidet i barnehagen, seier Liv Ingrid Aske Håberg.

Skriv seg til suksess

Skrive av Svein Olav Langåker.

Anette Nerhus Bjelland og Noah Hovland og nokre av dei flinke skrivarane i klassen til Hildegunn Sæbø Heimro.

20 skular har vore med på verdas største skriveprosjekt. Lærdommane frå prosjektet er tatt med i den nye lese- og skrivestrategien til regjeringa.

Vil ha samisk språkdugnad

Skrive av Andrea Rygg Nøttveit.

Den samiske versjonen av den interaktive e-boka om «Jakob og Neikob» vart vist for førskulegruppa i Samisk barnehage på Tøyen i Oslo. Frå.v.: Mika (5), språkleg ansvarleg Mâre Helander, Margrethe (5) og Gerd Bostrøm.

I haust lanserte Samlaget si første e-barnebok på nord-, sør- og lulesamisk. Redaktør Ragnfrid Trohaug oppmodar til dugnad for samiskspråklege born.

Stiftinga Pirion v/Svein Olav Langåker, Midthaugen 5, 5411 Stord. Telefon 94 87 53 65. Epost Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. Org.nr 983 173 276.  MELD DEG PÅ NYHENDEBREV HER!

Pirion får støtte av Fagforbundet og KLP gjennom Landssamanslutninga av nynorskkommunar. Utdanningsdirektoratet støttar òg Pirion.